Accountancy.be |  Accountancy  |  IBR  |  IAB  |
Francais contact sitemap
home
Welkom

Welkom op de gemeenschappelijke site van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Wij zijn fier U de beide Instituten en hun leden te mogen voorstellen op de gemeenschappelijke internetsite, waarin een beeld wordt geschetst van het kader waarin de accountants, de belastingconsulenten en de bedrijfsrevisoren in België hun beroep uitoefenen.

De heer B.Vanderstichelen De heer Daniel Kroes
  Benoît Vanderstichelen
Voorzitter IAB
Daniel Kroes
Voorzitter IBR

Het ontdekken van de accountancysite vangt aan met het openen van de gemeenschappelijke site waar U informatie kan vinden met betrekking tot de structuur van de beroepen van accountant, belastingconsulent en bedrijfsrevisor in België, de boekhoudkundige normen en de belangrijkste fiscale beginselen.
Via verschillende links kan U andere interessante economische, financiële en juridische sites raadplegen alsmede de sites van internationale beroeps- en zusterorganisaties.
Verder kan U de sub-sites openen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en die van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren waarbij telkens de respectieve Instituten worden voorgesteld, een ledenlijst kan worden geconsulteerd, de opdrachten worden beschreven en professionele informatie wordt verstrekt.

Accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren zijn zich ten volle bewust van hun maatschappelijke opdracht en willen dan ook aan de economie en aan de samenleving de meest kwaliteitsvolle diensten bewijzen. Aarzel niet op hen een beroep te doen.

 

 

topcontactsitemap